اهل سنت ایران معتقدند بهترین نظام، نظام جمهوری اسلامی ایران است
1398/7/30
مدرس دارالعلوم زاهدان:
اهل سنت ایران معتقدند بهترین نظام، نظام جمهوری اسلامی ایران است
"مردم ما و علمای ما معتقدند بهترین نظامی که الان حاکم است بر جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران است..."
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت به نقل از جام نیوز، مولوی عبدالغنی دهانی، مدرس دارالعلوم زاهدان در جواب به شبکه های وهابی همچون کلمه که مدعی اند هیچ اهل سنتی خواهان ادامه عمر نظام جمهوری اسلامی نیست، گفت: «مردم ما و علمای ما معتقدند بهترین نظامی که الان حاکم است بر جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران است. ما شاهدیم که در برخی کشورهای اسلامی مثل عربستان، دیکتاتوری  و در برخی دیگر کشورهای اسلامی مثل پاکستان و افغانستان ناآرامی وجود دارد.»

وی ضمن انتقاد از برخی مسئولین افزود: «درست است که برخی از مسئولین کشور تعصبات خشک و خالی دیده می شود و اعتمادی به جامعه اهل سنت نمی شود که این هم خواسته خود نظام نیست؛ با این همه، مردم کشورشان و رهبرشان را دوست دارند و می دانند که بهتر از این نظام گیرشان نمی آید.»