سخنرانی ابوالاعلی مودودی درباره فلسفه شهادت امام حسین(ع) چرا امام حسین(ع) شهید شد؟
1398/7/16
سخنرانی ابوالاعلی مودودی درباره فلسفه شهادت امام حسین(ع) چرا امام حسین(ع) شهید شد؟
قیام حسین علیه السلام ضروری بود زیرا او اجازه نمیداد فردی مانند یزید با چنان اخلاق فاسد و زننده ای، در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد. البته علیرغم اعتراف به این جنبه ضد اخلاقی یزید، نمی توان گفت فقط همین عامل، موجب قیام حسین گردیده بود.