وحدت معقول، قرار دادن متن کلی دین اسلام برای اعتقاد همه جوامع مسلمان است
1398/6/12
تقریب در کلام بزرگان
وحدت معقول، قرار دادن متن کلی دین اسلام برای اعتقاد همه جوامع مسلمان است
علامه محمد تقی جعفری:پیروان مذاهب اسلامی نباید اجتهادات و آرای مذهبی را عین دین تصور کنند و در نتیجه مخالف آن را خارج از دین تلقی نمایند.

 

 انسجام صفوف مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام، و وحدت مذاهب اسلامی آرزوی دیرینه شخصیت های دلسوز جهان اسلام و یکی از بزرگترین هدف های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

البته عده ای نابخردانه گمان کرده اند که هدف از وحدت مذاهب اسلامی، ترویج اباحه گری اعتقادی ، علمی و چشم پوشی از حقایق تاریخی است در حالی که هدف اصلی دعوت تقریب، ایجاد اتحاد بین جوامع و فرق اسلامی است.
این هدف مقدس، متکی به ریشه های استوار در کتاب و سنت است و با ممانعت از ایجاد تفرقه در صفوف مسلمانان، مانع کنار رفتن عنایت الهی وسست شدن ایمان ها و ذلت و شکست مسلمانان و تسلط اجانب بر کشورهای اسلامی می شود.
بر این اساس خبرگزاری در نظر دارد هر بار گوشه‌ای از فرمایشات و توصیه های یکی از بزرگان در این حوزه برای بالابردن بیشتر شناخت افکار عمومی در حوزه تقریب منتشر کند. زیرا با بسط عقلانیت دینی است که میتوان به رفع شبهات و غنابخشی پایه های نظری رفتار فردی و اجتماعی رسید.
و نتیجه این رفع شبهات، پیدایش زبان مشترک که سبب ایجاد ارتباطات درونی امت اسلامی گسترش می یابد و فرهنگ گفت وگو جایگزین سوءتفاهم و عواقب آن می شود.
علامه محمد تقی جعفری:
وحدت معقول، قرار دادن متن کلی دین اسلام برای اعتقاد همه جوامع مسلمان و برکنار نمودن عقاید شخصی نظری و فرهنگ محلی و خصوصیات آرا و نظریات مربوط به هر یک از اجزا متن کلی دین که مربوط به تعقل و اجتهاد گروهی یا شخصی است. پیروان مذاهب اسلامی نباید اجتهادات و آرای مذهبی را عین دین تصور کنند و در نتیجه مخالف آن را خارج از دین تلقی نمایند.

خبرگزاری تقریب