«جریان شناسی تکفیر و حرمت آن در مذهب امام شافعی»
1398/1/26
«جریان شناسی تکفیر و حرمت آن در مذهب امام شافعی»

 

 

کتاب جریان شناسی تکفیر و حرمت آن در مذهب امام شافعی، تالیف رحمان غریبی، به بازار آمد، این کتاب در قطع رقعی، 160 صفحه، و در چهار فصل سامان یافته است.

نویسنده که خود از نویسندگان اهل سنت می باشد، با دیدی موشکافانه به «بررسی و رد حرمت تکفیر و جریان های تکفیری در مذهب امام شافعی» با استفاده از تحلیل بایسته های تاریخی، سیاسی و فقهی موضوع پرداخته است.

این کتاب به وسیله علماء و ماموستایان و اساتید دانشگاه، در فقه شافعی غرب کشور، جنوب و مرکز، مورد تایید و تقریظ قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که این کتاب در چندین همایش بین اللملی و کشوری مورد تقدیر و به عنوان اثر شایسته شناخته شده است.

دوستداران کتاب می توانند این کتاب را در کتاب فروشی های «شیخی» واقع در پاساژ عزتی و «کالج» در مجتمع تجاری کردستان(واحد223) در سنندج تهیه نمایند.