فابل pdf سالنامه سال 98
1397/12/27
فابل pdf سالنامه سال 98

 تدوین و تنظیم سالنامه، یکی از تجربه های مهم مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور محسوب می شود که بر اساس نظر سنجی و اعلام نیاز مخاطبان از سال 1391 به وقوع پیوست و تا به حال شماره های 1391 ، 1392 ، 1394 ، 1395 ، 1396 و 1397 تدوین و به چاپ رسیده است و اینک سالنامه ی سال1398  که حاصل تلاش و زحمات همکاران واحد نشریه تبیان است، پیش روی خوانندگان فهیم می باشد، مشخصات کلی این سالنامه عبارت است از:

1.گزارشات تصویری: )اهم فعالیت مراکز بزرگ اسلامی غرب کشور به روایت تصویر(؛

2. آیات و روایات: از آنجا که بعضی از مخاطبان فهیم و جامعه ی هدف، نسبت به کمبود فضای یاداشت در سالنامه های قبل اعتراض

داشتند، روزهای جمعه ی هر هفته ) 52 هفته( اختصاص به آیات و روایات پیدا کرده است؛ یعنی در روز جمعه هر هفته از ماه، یک موضوع قرآنی با هفت آیه )به تعداد ایام هفته(یعنی در کل سال، تعداد 365 آیه درج شده و به تناسب همان موضوع، یک حدیث از منابع اهل سنت و شیعه ) 104 حدیث( بیان شده است که این خود علاوه بر تجمیع آیات و روایات در یک موضوع مشخص، برای حفظ موضوعی آیات و روایات نیز آسان خواهد بود و بهتر مورد استفاده ی خواننده ی محترم قرار می گیرد.

قابل تذکر است که موضوعات قرآنی و حدیثی سالنامه، طبق ایام هفته و یا ماه در نظر گرفته نشده است، اگرچه سعی شده که این امر رعایت شود؛ لذا ممکن است موضوعات با ایام سازگار نباشند.

3.وقایع و مناسبت ها: در هر روز از هفته، وقایع و مناسب تهای شمسی، قمری و میلادی درج شده است؛

4.شهدای روحانیت: علاوه بر اشاره به تاریخ تولد و شهادت شهدای روحانیت استان کردستان، در پایان سالنامه، زندگینامه ی بعضی از شهدای روحانیت استان کردستان، درج شده است.

5.محتوای سوره های قرآن )به صورت اجمال(

6.سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و اشعار به مناسبت ها

7.کتاب های منتخب با تقریظ مقام معظم رهبری)مدظله العالی(