اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ؛سیاست به مثابه صراط
1397/10/4
معرفی کتاب
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ؛سیاست به مثابه صراط

 

کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ؛سیاست به مثابه صراط  نوشته ابراهیم برزگر توسط انتشارات سمت در 430 صفحه به چاپ رسیده است . ا ین اثر ، برگزیده سه جایزه جشنواره فارابی، کتاب برتر دانشگاهی و کتاب قابل تقدیر سال جمهوری اسلامی شد.

در بخشی از معرفی اين اثر می‌خوانيم: ويژگی بارز انديشه سياسی در اسلام معاصر، مسئله‌آفرينی تمدن و تفكر ‌مغرب‌زمين است. اين مسئله‌آفرينی در دو وجه واقعيت عملی زندگی يا طرح پرسش‌های انديشه سياسی و مطالبه پاسخ جديد است. بيت‌الغزل فهم اين قيد «معاصربودن»، همين زايش تمدن غرب و غربی‌سازی يا تلاش برای غربی‌شدن جهان غيرغرب است.

از اين رو، قيد معاصر صرفاً در يك همورزی با تمدن جديد غرب برای جهان اسلام قابل‌فهم است. طبعاً آغاز دوره معاصر برای مناطق و كشورهای جهان اسلام متفاوت بوده است. در فرآيندی تعاملی، مفاهيمی از انديشه‌های سياسی اسلام به گونه‌ای درون‌زاد، قدرت باروری و زايندگی خود را برای توصيف و توضيح پديده‌های سياسی و الهام‌بخشی به زندگی سياسی نشان داده‌اند.

طرح اين مفاهيم به منزله بلوك‌های آگاهی‌بخش، در خلأ و در انزوای از واقعيت‌های عينی ملی و بين‌المللی صورت نمی‌گيرد. بنابراين، در يك فرايند و روند معكوس مفاهيمی از جهان اسلام به جهان معاصر سرريز می‌شود و مباحث نظری يا واقعيات عملی را سامان می‌دهد؛ صراط از مفاهيم مهم در اين زمينه است.

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: چهارچوب مفهومی
    بخش اول: استعاره و اندیشه‌ورزی
    بخش دوم: زبان سیاسی اسلام
    بخش سوم: مباحث نظری صراط در قرآن کریم
    بخش چهارم: استعاره صراط و مفهوم غایت در اندیشه سیاسی اسلام
فصل دوم: صراط در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
    بخش اول: زبان سیاسی امام خمینی (ره)
    بخش دوم: چهارچوب و دستگاه معنی‌شناختی «راه» در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
    بخش سوم: صراط (راه) در اندیشه‌ورزی سیاسی امام خمینی (ره)
نتیجه‌گیری
منابع فارسی
منابع عربی
منابع انگلیسی