مسلمانان خوداتکایی در حوزه علم و فناوری را مورد توجه قرار دهند/لزوم به اشتراک گذاری تجارب کشورهای اسلامی برای مقابله با چالشها
1399/8/26
اندیشمند مالزیایی:
مسلمانان خوداتکایی در حوزه علم و فناوری را مورد توجه قرار دهند/لزوم به اشتراک گذاری تجارب کشورهای اسلامی برای مقابله با چالشها
مسلمانان باید با این باور که خود می توانند در حوزه‌های پیشرفته دستاوردی را ارائه دهند، به سمت و سوی یافتن ابتکار عمل و افزودن قدرت تکنولوژی فناورانه جهت هموار کردن ارتباطات مجازی در شرایط بحرانی کنونی حرکت کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای امین، لقمان احمد امام مسجد آمپوان افزان واقع در کوآنتان مالزی در گفتگو با تقریب درباره راهکار جمعی مقابله با کرونا از سوی کشورهای مسلمان گفت:«باید ظرفیت های همکاری بلند‌مدت درباره مسائلی که در اولویت جهان اسلام قرار دارد، شکل بگیرد و بیماری کرونا به دلیل ابعاد و پیامدهای متفاوتی که به دنبال دارد، میتواند فضای خوبی را برای تعریف بسترهای مناسب برای تبادل تجربیات در بین دانشمندان جهان اسلام به وجود آورد».

لقمان احمد با بیان اینکه منابع اقتصادی و ظرفیت نیروی انسانی در جهان اسلام محدود است و در برخی کشورها بیشتر و در برخی کمتر است، افزود:« ما می‌توانیم بستری ایجاد کنیم که تجربیات بتواند از طریق آن و با وجود محدودیت‌های موجود به اشتراک گذاشته شوند و بین کشور‌های اسلامی منتقل شوند».

وی ادامه داد:«طراحی و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده از جمله برنامه های آموزشی، ایجاد شبکه های تخصصی و انتقال ظرفیت‌ها از جمله راههایی است که می تواند در مواجهه با بیماری کرونا موثر باشد».

لقمان احمد با اشاره به اینکه تبادل اطلاعات وقتی شکل می‌گیرد که فضای مناسبی برای ارتباط اعضای این شبکه با یکدیگر فراهم شود، اظهار کرد: «ممکن است که اگر همه این ارتباطات از طریق فضای مجازی انجام شود، همه اهداف به طور صد در صد محقق نشود اما با توجه به محدودیتهایی که بیماری کرونا به جوامع تحمیل کرده است، می توان رویداد‌های فیزیکی را در کنار رویداد‌های مجازی پیش برد و فرصتی را برای بهره برداری موثر از فضای مجازی ایجاد کرد».

وی در پایان تصریح کرد:«یکی از موارد مهمی که کشور‌های اسلامی باید مورد توجه قرار دهند، خوداتکایی در حوزه علم و فناوری است و مسلمانان باید با این باور که خود می توانند در حوزه‌های پیشرفته دستاوردی را ارائه دهند، به سمت و سوی یافتن ابتکار عمل و افزودن قدرت تکنولوژی فناورانه جهت هموار کردن ارتباطات مجازی در شرایط بحرانی کنونی حرکت کنند».